એક કમજોર જયારે જુલમથી તંગ આવીને લડવાનું નક્કી કરી લે તો પછી શક્તિશાળીને પણ તબાહ કરી દે છે ! !

Gujarati Suvichar

Leave a Comment