જીતી ગયા પછી પણ જો તમારું દિલ ખુશ ના થાય તો સમજી જવું કે કંઇક એવું હારી ગયા છો જે જીત કરતા પણ વધુ જરૂરી હતું

Gujarati Suvichar

Leave a Comment