જે રસ્તો ભગવાને તમારા માટે ખોલ્યો હોય, એને દુનિયાની કોઈપણ તાકાત બંધ ના કરી શકે ! !

Gujarati Suvichar

Leave a Comment